Old Coast, New Coast: ซอซาลิโต, แคลิฟอร์เนีย

ที่ซึ่งตัวละครชายขอบ ตัวโต และบางครั้งถูกสมมติขึ้นในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกอาศัยอยู่ ประมาณปี 1960 อ่าวริชาร์ดสันในซอซาลิโต แคลิฟอร์เนียมีสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น ย่านลอยน้ำที่มีภูมิลำเนากว่า 250 แห่ง ไอคอนของขบวนการต่อต้านวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 20 และสถานที่ซื้องานศิลปะราคาแพง เป็นสถานที่ที่ผู้คนเขียนถึงและร้องเพลงถึงแม้ว่าจะไม่มีใครแต่งโอเปร่าก็ตาม ยัง. (ชื่อเรื่อง: Raucous-ito. ) เรื่องราวสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อความต้องการใช้เรือเดินทะเลลดลง และช่างต่อเรือ Richardson...